×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

gegli

فروشگاه دلتاشاپینگ

06625028

× محصولات مورد علاقه خود را بدون پرداخت وجهی انتخاب نموده از طریق پست تحویل گرفته و بعد پرداخت نمایید
×

آدرس وبلاگ من

delta.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/yousefihamid

لیست دوستان

رسيم شماتيك،شبيه سازي و طراحي PCB : معرفي Design Explorer،نحوه ذخيره مستندات طرح،ايجاد پروژه جديد ، ايجاد يك صفحه شماتيك جديد

آموزش بصورت فارسی تصویری و اینتراکتیو بهمراه نرم افزار و 22 ساعت آموزش

آموزش کامل Protel DXP بهمراه نرم افزار


آموزش کامل Protel DXP بهمراه نرم افزار

آموزش بصورت فارسی تصویری و اینتراکتیو بهمراه نرم افزار و 22 ساعت آموزش


فصل اول ) ترسيم شماتيك،شبيه سازي و طراحي PCB : معرفي Design Explorer،نحوه ذخيره مستندات طرح،ايجاد پروژه جديد ، ايجاد يك صفحه شماتيك جديد،اضافه كردن
صفحات شماتيك به پروژه،تنظيم گزينه هاي شماتيك ، ترسيم شماتيك ، جايگذاري عناصر و باركردن كتابخانه ها ، قرار دادن عناصردر شماتيك،سيم كشي مدار،تنظيم گزينه هاي پروژه،
بررسي خصوصيات الكترويكي شماتيك ، كامپايل كردن پروژه، ايجاد يك سند PCBجديد ، اضافه كردنPCB جديد به پروژه، انتقال طرح ، بهنگام كردن PCBووطراحي آن،تنظيم
فضاي كاريPCB،تعريف پشته لايه ها و ديگر لايه هاي غير الكتريكي ،تنظيم كردن قواعد طراحي جديد ، قرار دادن عناصر در PCB ، مسيريابي دستي وخودكار برد .

فصل دوم ) سفارشي كردن منابع DXP : مرتب كردن منوها ونوارهاي ابزار موجود ، اضافه كردن دستوربه نوار ابزار يا منو كليدهاي ميانبر ، اضافه كردن متمايز كننده گروه به منوي
كشويي،حذف دستور،حذف دستور از يكي از منابع ، ايجاد منوي كشويي جديد ، ايجاد نسخه دوم براي نوارها ، فعال كردن نوارهاي ابزار ، تنظيم منوي اصلي دستورات سطح سيستم،
ايجاد نسخه دوم براي دستورات، كار كردن با جدول كليد ميانبربازيابي وضعيت پيش فرض با منو يا نوار ابزار.

فصل سوم ) ايجاد عناصر: ايجاد عناصر وكتابخانه هاي شماتيك ،ايجاد عناصر شماتيك جديد،اضافه كردن پايه هابه عنصر شماتيك ، تنظيم خصوصيات عنصر شماتيك واضافه كردن مدلها
به آن ، جستجوي محل فايلهاي مدل ، اضافه كردن مدل هاي نقشه پايه به عنصر شماتيك،اضافه كردن مدل هاي شبيه سازي مدار ، اضافه كردن مدل هاي تماميت سيگنال ، اضافه كردن
پارامترهاي عنصر،ايجاد عنصر شماتيك جديدي با چند قطعه ، ايجاد بدنه عنصر ، ايجاد قطعه هاي ديگر ، اضافه كردن عناصر ازكتابخانه هاي ديگر ، كپي چند عنصر ، بررسي عناصر
با استفاده از گزارشهايSchematic Library،Library Report، ايجاد نقشه پايه عناصر PCB، ايجاد كتابخانه PCB جديد ، استفاده از PCB Component Wizard ،
ايجاد دستي نقشه پايه ، جايگذاري بالشتكها در نقشه پايه جديد ، ترسيم خط مرزي نقشه پايه جديد ، جايگذاري رشته هاي خاص Designator و Comment، اضافه كردن ارتفاع
به نقشه پايه ، ايجاد نقشه پايه اي با شكل بالشتك غير عادي ، بررسي ماسك لحيم كاري و ماسك خمير ، اضافه كردن اجزاي ابتدايي مسيريابي به نقشه پايه عناصر .
فصل چهارم ) كتابخانه هاي مجتمع DXP : اضافه كردن و حذف كتابخانه ها ،يافتن عنصر در كتابخانه هاي مجتمع ، ايجاد كتابخانه مجتمع ، ايجاد كتابخانه شماتيك و PCB ، ايجاد
بسته كتابخانه اي منبع، اضافه كردن كتابخانه هاي منبع بهLibrary Pack ، اضافه كردن مدل به Library Package،كامپايل كردن و اصلاح كتابخانه مجتمع.

فصل پنجم ) سفارشي كردن گزارش عناصر : ايجاد گزارش عناصر سفارشي ، ايجاد گزارش صورت لوازم، استفاده ازكادر مكالمه Report Manager، دستكاري ونمايش ستونها ،
ستونهاي دسته بندي شده ، مرتب كردن ترتيب ستونها وداده درون ستون،فيلتر كردن سفارشي،ايجاد گزارش،صدورگزارش ، استفاده ازالگوهاي اكسل، استفاده ازحالت دسته اي.

فصل ششم ) طراحي چند كاناله : تنظيم فرمت خانه و نشانگر ، نامگذاري خانه وعنصر ، تعريف فرمت نشانگراختصاصي،كامپايل پروژه ،مشاهده نشانگرهاي كانال ، تخصيص يافته .

فصل هفتم ) صفحه و شكل برد : اصلاح شكل برد،استفاده از صفحات PCB، نمايش دادن صفحه،اضافه كردن صفحه جديد از الگوي PCBوKeepout، ايجاد Keepout.

فصل هشتم ) ويرايش چندين شيء : فيلتر كردن، انتخاب و ويرايش چندين شيء ، روشهاي بنيادي ، يافتن اشياء بااستفاده از پانل Navigator،يافتن اشياء بااستفاده از كادر مكالمه
Find Similar Objects ، اصلاح اشياء انتخاب شده ،مثالهاي شماتيك ، مثالهاي PCB، استفاده از پرس و جو براي ويرايش چندين شيء و نكات آن.

فصل نهم ) تماميت سيگنال : پيش از اجراي تحليل تماميت سيگنال ، اضافه كردن مدل هاي تماميت سيگنال با استفاده از كادر مكالمهModel Assignments،اصلاح مدل عنصربا
استفاده از كادر مكالمهModel Assignments، ذخيره كردن مدلها ، اضافه كردن مدل هاي تماميت سيگنال به عناصر به صورت دستي ،تنظيم كردن عناصر پسيو و IC، قواعد
طراحي تماميت سيگنال در شماتيك ، قاعده طراحي Signal Stimulus ،قواعد طراحي تماميت سيگنال در PCB، تنظيم كردن SI Setup Options، SI Setup Options
در حالت شماتيك صرف،استفاده از پانل Signal Integrity ، بررسي نتايج تحليلScreening ، تنظيم كردن Preferences،تنظيم تلورانسها،آماده سازي تحليل ،انتخاب شبكه
هاي اتصال براي تحليل ، تنظيم جهت پايه هاي دو طرفه ،ويرايش كردن بافرها ،اختتام ، اجرا كردن تحليل ، استفاده از پنجره Waveform Analysis ، انتخاب Source Data ،
كار كردن بر روي شكل موجها ، انتخاب نمودارو ترسيمه فعال ، گزينه هاي سند ، انتخاب شكل موج ونمايش آن در يك ترسيمه اختصاصي ، اضافه كردن شكل موج به ترسيمه ، ويرايش
شكل موجهايي كه تعريفي كاربر، ذخيره و بازخواني شكل موجها ، ايجاد نمودار جديد ، ايجاد نمودار FFT ، ايجاد ترسيمه جديد ، استفاده از پانل Sim Data پس ازتحليل نتايج .

فصل دهم ) شروع كار با FPGA : ايجاد پروژه FPGA ،تنظيم كردن گزينه هاي پروژه، ايجاد سند منبع شماتيك،تنظيم كردن گزينه هاي صفحه ، تعيين محل كتابخانه و عناصر،
جايگذاري قطعات در شماتيك ، ارتباط با طرح از طريق پورتها ، برقرار كردن اتصالات ، نامگذاري اتصالات ، پيكربندي طرح .

فصل يازدهم ) تركيب شماتيك و VHDL : ايجاد پروژه FPGAM جديد ، اضافه كردن اسناد VHDL به پروژه ، ايجاد شماتيك سطح بالاي VHDL ،توليد نماد صفحه از فايل VHDL،
جايگذاري عناصر ، جايگذاري پورت ها در شماتيك ، برقرار كردن اتصالات ، اضافه گذرگاه وبرچسب شبكه اتصال ،ايجاد سند Testbench جديد ، استفاده از كتابخانهVHDL.

فصل دوازدهم ) صفتهاي مشخصه FPGA : جايگذاري صفتهاي مشخصه ،صفت مشخصه قفل كردن پايه/تراشه هدف/پيشرفته/ماكروسل/مسير بحراني/inhibit_buf ،
صفت مشخصه FPGA_GSR، صفت مشخصه Clock_Buffer ، صفتهاي مشخصه تكنولوژي خاص ، صفتهاي مشخصه براي Xilinx Flavor EDIF،صفتهاي مشخصه ديگر.

فصل سيزدهم ) ساده كردن برد : طراحان الكترونيك ،پروژه هاي دوگانه ترسيم شماتيك ، كتابخانه هاي عنصر،اتصالات ،بازيابي طرح ،آماده سازي PCB ، مقايسه اسناد،جايگذاري،
اقدامات پيش از مسيريابي،مسيريابي خودكار،تقسيم كردن صفحات تغذيه،بررسي قواعد طراحي،خروجيهاي CAM،طراحي FPGA،آزمونهاي قبل ازمونتاژ،مونتاژ كردن،ارزيابي.

فصل چهاردهم ) نكاتي در مورد ترسيم طرح : شكل موجهاي شبيه سازي، نمودار و ترسيمه ها ، تغيير اندازه شكل موجها ، گزينه هاي نمايش ، مكان نماهاي اندازه گيري ، تنظيمات.

فصل پانزدهم ) مفاهيم طراحي چند كاناله : اتصالات در طرحهاي چند كاناله ، تخصيص نشانگر به كانال ها ، اهميت خانه بندي از ديدگاه طرحان PCB .

فصل شانزدهم ) برقراري اتصال و رهيابي در شبكه اتصال : طرح چند صفحه اي ،طراحي سلسله مراتبي ، طرح يك سطحي ، صفحات گروه بندي شده ، حوزه شناسايي مرجع آنها.

فصل هفدهم ) كار كردن با شكل موجهاي شبيه سازي : نمودارها و ترسيمه ها،تغييراندازه شكل موجها و ويرايش آنها،گزينه هاي نمايش،مكان نماهاي اندازه گيري،تنظيمات پيش فرض.

فصل هجدهم ) بهنگام سازيهاي طرح و ECO ها : حاشيه نويسي ، Parameter Manager بهنگام سازي از كتابخانه ، بهنگام سازي شماتيك PCB.

فصل نوزدهم ) مقدمه اي بر زبان پرس و جو : مروري بر پرس و جو ، پرس وجوهاي نمونه ، ابزارهاي ايجاد پرس و جو ، Query Helper.

فصل بيستم ) راهنماي پيشرفته براي پرس و جو : ماهيت و اهداف پرس و جوها ، فيلتر كردن داده ،نمايشهاي داده و گزينه هاي متمايز كردن :Zoom , Select و Mask .
پانل List و Inspector،ويژگيQuery Builder،كادر مكالمه Query Helper،اعمال پرس وجو از منابع ،زبان پرس وجو،انواع پرس وجوها ،پرس وجوهاي داراي چندين
كليد واژه ، يافتن اشيايي با خصوصيات ويژه ومحاسبه شده ،نحوه اضافه كردن عبارت توضيحي به پرس و جو ،پرس و جوهايي براي استفاده با فايل هاي PCB/شماتيك.

فصل بيست ويكم ) درك پانل هاي DXP و مديريت آنها : كلياتي در رابطه با پانل ها ، پانل هاي عمومي ، پانل هاي PCB/شماتيك ، پانل هاي مختص ويرايشگر .

فصل بيست ودوم ) تعيين قواعد طراحي PCB و رفع خطاها : كادرمكالمهPCB Rules & Constraints Editor ،حوزه عمل/محدوديتها وبازيابي قواعد،DRC حين كاريكباره.

فصل بيست وسوم ) مسيريابي كنترل شده با امپدانس : محاسبه مقادير پهنا براي لايه ها ، مسيريابي تعاملي .

فصل بيست وچهارم ) كليدهاي ميانبر : ميانبر اي Design Explorer ، ميانبرهاي مشترك بين شماتيك و PCB ،ميانبرهاي شماتيك ، ميانبرهاي PCB.

روش خرید: برای خرید آموزش کامل Protel DXP بهمراه نرم افزار، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


3 سی دی         9900 تومان
چهارشنبه 28 دی 1390 - 7:42:13 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم

آخرین مطالب


زالو در درمان سرطان خون نتایج مثبتی نمايانگر شده‌است


فیلم های تولد و زیارتی با کلیپهای میکس


نمایشگاه شرکتهای معتبر جهان


آسمان و کنترل هواپیما یک تجربه پرواز حقیقی


آرايش چهره زيبا و بستن شال و روسريي


رعایت اصول قفل گذاری آموزش داده شده


متد هاي پرداخت كارت هاي اعتباري


بازی اندر کاور بازی call of juarez آموزش 120 نوع شعبده بازی به همراه وسایل لازم(کاملا اورجینال


طرح کسب و کار شرکت ساعتهاي کراتزن (کمپاني توليد کننده و توزيع ساعت) iron man xbox mini ninjas xbox


دستگاه پرزگیر لباس دستگاه بادکش بدن طناب نایلونی پهن


نمایش سایر مطالب قبلی